wordki.pl - nauka słówek
threats to environment and environmental protection
autor: kropaa
agricultural chemicalsagrochemikalia,chemikalia rolnicze
allotmentogródek działkowy,działka
alternative energyenergia alternatywna
animal testsbadania na zwierzętach
arsenicarszenik
be greenkierować się dobrem środowiska natuarlnego
burnpalić
burn fossil fuelsspalać paliwa kopalne
buykupować
buy energy-efficient light bulbskupować żarówki energooszczędne
buy in bulkkupować hurtowo
by-productprodukt uboczny
campaigneruczestnik kampanii
car fumesspaliny samochodowe
carbonwęgiel
carbon dioxidedwutlenek węgla
carbon footprintmiara emisji dwutlenku węgla, ślad węglowy
carbon monoxidetlenek węgla
climate changezmiana klimatu
coal-burning power plantelektrownia węglowa
cycle to workjeździć rowerem do pracy
damageuszkadzać,psuć
deforestationwycinanie lasów
disposal of wasteusuwanie odpadów
eat locally-grown vegetablesjeść warzywa uprawiane lokalnie
ecosystemekosystem
emit CFCs (chlorofluorocarbons)emitować freon
encourage birds into the gardenzapraszać ptaki do ogrodu
endangered speciesgatunki zagrożone wyginięciem
factoriesfabryki
fireogień
frighten wildlifepłoszyć zwierzęta
global warmingglobalne ocieplenie
greenhouse gas emissionsemisja gazów cieplarnianych
hazardousniebezpieczny
hybrid carssamochody o napędie hybrydowym
industrial activitydziałalność przemysłowa
knock-on effectsefekty uboczne
land erosionerozja ziemi
loggingwycinka,wyrąb drzew
minimise the impact of sthzmniejszyć wpływ (czegoś)
natural resourcebogactwo naturalne
organic farmingrolnictwo ekologiczne
ozone layerwarstwa ozonowa
plasticplastikowy,ze sztucznego tworzywa
pollutionzanieczyszczenie
protect birdschronić ptactwo
recycleodzyskiwać,ponownie wykorzystywać
recycle glassodzyskiwać szkło
recycle paperodzyskiwać papier
recycle wasteutylizować odpady
reuseponownie wykorzystywać
smogsmog
soil contaminationskażenie gleb
switch appliances offwyłączyć urządzenia elektryczne
synthetic fertilizersnawozy sztuczne
turn the heating downzmniejszyć temperaturę ogrzewania
windwiatr
wind farmelektrownia wiatrowa
wind turbineturbina wiatrowa