wordki.pl - nauka słówek
state structures,offices/national and international organizations/conf
autor: kropaa
ambassadorambasador
broken promisesniedotrzymane obietnice
coalition (government)koalicja (rządowa)
conservativekonserwatywny
constitutionkonstytucja
democracydemokcracja
diplomatdyplomata
electionwybory
election resultswyniki wyborów
embassyambasada
go on recordwypowiadać się publicznie
governmentrząd
form the governmentutworzyć rząd
head of stategłowa państwa
headquartersgłówna siedziba
king/queenkról/królowa
lawprawo
left-winglewicowy
liberalliberalny
mayorburmistrz
MP (member of Parliament)poseł
Ministerminister
monarchymonarchia
organisationorganizacja
oppositionopozycja
politicalpolityczny
political debatdebata polityczna
political partypartia polityczna
politicianpolityk
politicspolityka
reformreforma
right-wingprawicowy
royal familyrodzina królewska
vote forgłosować na
voterswyborcy
youthmłodzież
city councilrada miejska
corporationskorporacja
countrypaństwo
European UnionUnia Europejska
local authoritywładze lokalne
North Atlantic Treaty Organization (NATO)Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
Parliamentparlament
United Nations (UN)Organizacja Narodów Zjednoczonych
World Health Organisation (WHO)Światowa Organizacja Zdrowia
9/1111 września
armyarmia
blastwybuch
bombbomba
ceasefirezawieszenie broni
civiliansludność cywilna
commit gebocidedopuścić się ludobójstwa
curfewgodzina policyjna
draftpobór do wojska
dutyobowiązek
ethnic cleansingczystka etniczna
fire a gunstrzelać z broni
guerrilla forcesoddziały partyzanckie
invasioninwazja
lay down armszłożyć broń
machine gunkarabin maszynowy
martial lawstan wojenny
military alliancesojusz wojskowy
prisoner of warjeniec wojenny
religious extremistextremista religijny
securityśrodki bezpieczeństwa
soldierżołnierz
special forcessiły specjalne
suicide bomberterrorysta-samobójca
targetcel
threatengrozić,zagrozić
terrorist attackatak terrorystyczny
unarmednieuzbrojony
uniformmundur
victoryzwycięstwo
warwojna
civil warwojna domowa
cold warzimna wojna
guerilla warwojna partyzancka
holy warświęta wojna
nuclear warwojna nuklearna
world warwojna światowa