wordki.pl - nauka słówek
antonimy
autor: tomif55
aboutmniej więcej
exactlydokładnie
compulsoryobowiązkowo
voluntarydobrowolnie
alikepodobny
differentróżny
amateuramator
professionalprofesjonalista
approximatelyokoło
artificialsztuczny
naturalnaturalny
insultobraza
complimentkomplement
to amuseciekawić
to borenudzić
broadszeroki
narrowwąski
blunttępy
sharpostry