wordki.pl - nauka słówek
Photoshop CS2 - obowiązkowe minimum
autor: szkolenie
CTRL+NUtworzenie nowego pliku
CTRL+WZamknięcie pliku
CTRL+SZapis aktualnie używanego pliku (nadpisanie)
CTRL+ALT+IZmiana rozmiaru obrazu
CTRL+ALT+CZmiana rozmiaru płótna
TabPokaż/Ukryj okna pomocnicze
FZmiana trybu wyświetlania okna
CTRL+„+”/„-”powiększa zawartość okna
CTRL+0dopasowuje projektu do rozmiaru przestrzeni roboczej
CTRL+TabPrzełączanie się między otwartymi projektami
CTRL+SHIFT+NNowa warstwa
CTRL+SHIFT+DUsuń warstwę
CTRL+JDuplikuj warstwę
/Zablokowanie warstwy (każda operacja będzie wykonana na już narysowanym obszarze, poza – nie)
CTRL+/Ukrywanie/pokazywanie warstwy
CTRL+SHIFT+ALT+BPanel efektów do warstwy
CTRL+EPołączenie warstw
CTRL+GTworzy grupe z zaznaczonych warstw
CTRL+[Przesuwa warstwę o jedną pozycję w dół
CTRL+]Przesuwa warstwę o jedną pozycję w górę
CTRL+ZCofnięcie ostatniej operacji
CTRL+SHIFT+ZPonowienie ostatniej operacji
CTRL+CKopiowanie z aktualnej warstwy
CTRL+SHIFT+CKopiowanie na wskroś przez wszystkie warstwy
CTRL+VWklejanie
CTRL+TTransformacja (CTRL+Enter – zaakceptowanie)
CTRL+lewy p. myszyPrzesuwanie warstwy
SpacjaPrzesuwanie całego projektu
F5Panel pędzli
[]Zmiana rozmiaru pędzla/gumki
SHIFT+[]Stopień rozmycia krawędzi pędzla/gumki
CTRL+AZaznacz wszystko
CTRL+ATL+DZmiękczenie selekcji
CTRL+INegatyw warstwy
CTRL+SHIFT+INegatyw selekcji