wordki.pl - nauka słówek
egzamin 2
autor: dejmen
cargoładunek
countermeasureśrodek zaradczy
decision makerpodejmujący decyzje
flue gas treatmentoczyszczanie spalin
liningpodszewka
moleculecząsteczka
opportunityokazja
promotionawans
refineoczyścić, rafinować
shearścinanie, ostrzyżenie
stealhpodstęp
unmannedbezzałogowy
water purificationoczyszczanie wody