wordki.pl - nauka słówek
Verb + infinitive or - ing form
pretend/infinitiveudawać
try/infinitivepróbować
agree/infinitivezgadzać się
refuse/infinitiveodmawiać
offer/infinitiveoferować/proponować
hope/infinitivemieć nadzieję
expect/infinitiveoczekiwać
promise/infinitiveobiecać
decide/infinitivedecydować
fail/infinitivenie zdołać/nie powieść się
prepare/infinitiveprzygotowywać
manage/infinitiveradzić sobie/dawać radę
mean/infinitivemieć na myśli/znaczyć
seem/infinitivewydawać się
want/infinitivechcieć
carry on/ing formkontynuować
suggest/ing formsugerować
look forward/ing formczekać z niecierpliwością
don't mind/ing formnie interesować się
can't help/ing formnie móc się powstrzymać
can't stand/ing formnie móc znieść
avoid/ing formunikać
fancy/ing formmieć ochotę 1
spend time/ing formspędzać czas
enjoy/ing formlubić
feel like/ing formmieć ochotę 2
finish/ing formkończyć
imagine/ing formwyobrażać sobie
practise/ing formćwiczyć
anticipate/ing formprzewidzieć
appreciate/ing formdoceniać
avoid/ing formuniknąć
consider/ing formrozważać
continue/ing formkontynuować
delay/ing formopóźniać, odkładać
detest/ing formbrzydzić, nie cierpieć
deny/ing formzaprzeczać
escape/ing formuciec
excuse/ing formusprawiedliwiać, tłumaczyć
explain/ing formwytłumaczyć, wyjaśnić
fancy/ing formpolubić, wyobrażać
finish/ing formskończyć
forgive/ing formwybaczyć
go (physical activities)/ing formiść (fizyczna aktywność
imagine/ing formwyobrażać sobie
it involves/ing formto wymaga
keep (=continue)/ing formkontynuować
it means/ing formto znaczy
mention/ing formwspominać
mind (=object to)/ing formpamiętać
miss/ing formbrakować
pardon/ing formprzebaczyć
postpone/ing formodwlec
practise/ing formćwiczyć, praktykować
prevent/ing formzapobiec
quit/ing formporzucić, wyjechać
recall/ing formodwołać
recollect/ing formpamiętać, wspominać
report/ing formzgłaszać, raportować
resent/ing formoburzać się
resist/ing formopierać się, przeciwstawaić się
risk/ing formryzykować
save/ing formzaoszczędzić
stand/ing formstać
suggest/ing formsugerować
tolerate/ing formtolerować
understand/ing formzrozumieć
discuss/ing formdyskutować, omawiać
detest/ing formbrzydzić, nie cierpieć
dislike/ing formnie lubić
enjoy/ing formcieszyć się, lubić
hate/ing formnienawidzić
like/ing formlubić
love/ing formkochać, lubić
prefer/ing formwoleć
I'm busy/ing formjestem zajęty
it's no use/ing formnie ma sensu
it's no good/ing formnie jest dobrze
it's (not) worth/ing formnie warto
what's the use of/ing formjaki jest pożytek z..?
not mind/ing formnie mieć nic przeciwko
can't help/ing formnie móc się powstrzymać
can't stand/ing formnie móc znieść
fancy/ing formmieć ochotę
consider/ing formrozważać
give up/ing formrzucić, zaprzestać
keep (on)/ing formkontynuować
be keen on/ing formlubić, być entuzjastą
be fond of/ing formlubić, być entuzjastą
see/ing formwidzieć/ część wyk. czynności
watch/ing formobserwować, oglądać/ część wyk. czynności
notice/ing formzauważyć/ część wyk. czynności
hear/ing formsłyszeć/ część wyk. czynności
feel like/ing formmieć ochotę
have difficulty (in)/ing formmieć trudności z
in addition to/ing formoprócz
as well as/ing formjak również
have trouble/ing formmieć kłopoty
have a hard/difficult time/ing formmieć trudny czas
look forward to/ing formOczekiwać
be/get used to/ing formprzyzwyczaić się
be/get accustomed to/ing formprzyzwyczajać się do
admit (to)/ing formadmit (to)
object to/ing formoponować
what about?/ing formco byś powiedział na
how about?/ing formCo powiesz na?
spend money/ing formwydawać pieniądze
waste money/ing formmarnować pieniądze
I'd prefer to/to infwolałbym
I'd like to/to infchciałbym
I'd love to/to infz przyjemnością
agree/to infzgadzać się
decide/to infdecydować
expect/to infoczekiwać
learn/to infnauczyć się
to begin with/to infna początku
to tell you the true/to infprawdę mówiac
to start with/to infzacząć od
to be honest/to infszczerze mówiąc
to sum up/to infpodsumowując
forget + tozapomnieć coś zrobić
forget + -ingzapomnieć, że się coś zrobiło
remember + toremember + -ing
stop + tozrobić przerwę, żeby coś zrobić
stop + -ingprzestać coś robić
go on + tozakończyć jedną czynność i zacząć drugą
go on + -ingrobić coś dalej, nie przestawać
mean + tozamierzać coś zrobić
mean + -ingwiązać się z
regret + tobyć przykro, oficjalne "wyrazy współczucia"
regret + -ingżałować czegoś, co się zrobiło (wyrzuty sumienia)
be sorry + tożałować, współczuć
be sorry for + -ingżałować, czuć wyrzuty sumienia
try + topróbować (zrobić wysiłek, postarać się)
try + -ingwypróbować (jako eksperyment)
would prefer + towoleć (w konkretnej sytuacji)
prefer + -ingwoleć (ogólnie, z zasady)
want/to infchcieć