wordki.pl - nauka słówek
Szkoła
autor: Kozior
boardingz internatem
coeducationalkoedukacyjna
collegeszkoła pomaturalna
comprehensiveogólnokształcąca
primary/elementarypodstawowa
private/independentprywatna
secondary/highśrednia
single sextylko dla chłopców lub dziewcząt
state/publicpubliczna
universityuniversytet/szkoła wyższa
vocational/technicalzawodowa
classmate/schoolmatekolega z klasy/ ze szkoły
college/university studentsudent
deputy head/assistant principalasystent dyrektora
exzamineregzaminator
head teacher/principaldyrektor
home room teacherwychowawca
lecturerwykładowca
pupil/studentuczeń
schoolboyuczeń
schoolgirluczennica
teachernauczyciel
teaching staffgrono pedagogiczne
personal tutornauczyciel prywatny
blackboard/whiteboardtablica
board a penmazak do tablicy
board rubbergąbka do tablicy
canteenbufet/stołówka
chalkkreda
clasroomklasa
computer lab/it sute/ICT unitsala komputerowa
deskławka
gymsala gimnastyczna
hallkorytarz, hol
headmaster`s officegabinet dyrektora
laboratory/lablabolatorium, gabinet
language lablaboratorium językowe
librarybiblioteka
lockerszafka
officesekretariat
playgroundboisko do zabawy
science labgabinet fizyki, biologi lub chemi
sports fieldboisko sportowe
staff roompokój nauczycielski
absencenieobecność
attend school/classes/acourseuczęszczać do szkoły/na lekcje/kurs
be excludedbyć zawieszonym
be expelled from schoolbyć usuniętym ze szkoły
be present/absentbyć obecnym/nieobecnym
drop out from course/schoolodpaść, przestać chodzić na kurs do szkoły
expulsionusunięcie ucznia ze szkoły
get/obtainuzyskać
a certificateświadectwo
a degreestopień naukowy
a diplomadyplom
get in to universitydostać się na uczelnię
get a reportotrzymać raport o wynikach
go to schoolchodzić do szkoły
graduateabsolwent
graduate from a universityskończyć uczelnię
truancywagarowanie
play truantwagarować
register/take the registerdziennik/sprawdzić obecność
skip classesodpuszczać lekcje, uciekać
school leaverabsolwent
leave a schoolskończyć szkołę