wordki.pl - nauka słówek
collocation and idioms
autor: mska
set in his waysma swoje zdanie.
to reach their decisionpodejmują decyzję
It goes without sayingjest rzeczą oczywistą
to look out for young and versatile peopledbać o młodych i wszechstronnych ludzi
it's your turnteraz twoja kolej
new product poses a real threat to our targetnowy produkt niesie ze sobą zagrożenie
I'd like to raisechciałbym poruszyć
if you put your mind to itJeśli tylko się do tego przyłożysz,
jump to conclusionswyciągnąć pochopne wnioski
burst out laughingwybuchnać smiechem
clear coincidencewyraźny zbieg okoliczności
deep cutgłęboka rana
the car is powerfullsamochód jest niezawodny
casual acquaintancezwykly znajomy
pure coincidencezwykły zbieg okolicznosci
law-abiding citizenprzestrzegający praca
as cool as cucumberzachowywać stoicki spokój
take sth with a pinch of salt - You should always take what Barbara says with a pinch of saltodnosić się do czegoś ze szczyptą rezerwy
you can't have your cake and eat itnie można mieć ciastka i zjeść ciastka
it's not my cup of teanie przepadam za tym, to nie moja bajka
the apple of sb’s eyeoczko w głowie