wordki.pl - nauka słówek
Czasowniki nieregularne/1/15.09.2018
autor: ooopatiooo
be was were beenbyć
become became becomestawać się, zostawać kimś
begin began begunzaczynać
break broke brokenłamać, pękać, rozbić, tłuc
bring brought broughtprzynosić, przyprowadzić
build built builtbudować
buy bought boughtkupować
catch caught caughtłapać
choose chose chosenwybierać
come came comeprzyjść, przyjechać