wordki.pl - nauka słówek
czasowniki nieregularne2
autorzy: kamol91, ...
eat ate eatenjeść
fall fell fallenupaść
feed fed fedkarmić
feel felt feltczuć
fight fought foughtwalczyć
find found foundznajdować
fling flung flungrzucać
fly flew flownlatać
forbid forbade forbiddenzabraniać
forget forgot forgottenzapominać
forgive forgave forgivenwybaczać
freeze froze frozenzamrarzać
get got gotdostać
give gave givendawać
go went goneiść
grow grew grownrosnąć
have had hadmieć
hang hung hungwieszać
hear heard heardsłyszeć
hide hid hiddenchować coś
hit hit hituderzać
hold held heldtrzymać
hurt hurt hurtranić
keep kept keptutrzymać
know knew knownwiedzieć, znać kogoś
lay laid laidkłaść
lead led ledprowadzić
leave left leftopuszczać, zostawiać, wyjeżdżać, wychodzić
lend lent lentpożyczać
let let letpozwalać
lie lay lainleżeć
light lit litzapalać, np śwatło, papierosa
lose lost lostgubić, tracić, przegrywać