wordki.pl - nauka słówek
czasowniki nieregularne4
autorzy: kamol91, ...
stick stuck stuckwtykać, utknąć, przyklejać
sting stung stungukłuć, ugryźć
stink stank stunkśmierdzieć
strike struck struckuderzać, atakować, strajkować
swear swore swornprzysięgać, przeklinać
sweep swept sweptrozciągać, zamiatać, wpadać
swim swam swumpływać
swing swung swungkołysać się, huśtać się
take took takenbrać
teach taught taughtuczyć, nauczać
tear tore tornrozrywać, drzeć
tell told toldopowiadać, powiedzieć, kazać
think thought thoughtmyśleć
throw threw thrownrzucać
understand understood understoodrozumieć
wake woke wokenbudzić się
wear wore wornnosić (np. ubranie)
weep wept weptpłakać
win won wonwygrywać
write wrote writtenpisać