wordki.pl - nauka słówek
II
autor: ela123456
freedom of associationwolność zrzeszania się
freedom of consciencewolność sumienia
human rightsprawa człowieka
presume sb innocentuznać kogoś za niewinnego
pursuit of happinesdążenie do szczęścia
reasonable doubtuzasanione wątpliwości
the rule of lawpraworządność
unalienable rightsniezbywalne prawa
closely fought contestzacieta walka