wordki.pl - nauka słówek
Przyimek on/08.10.2018
autor: ooopatiooo
on boardna pokładzie
on a cruisew rejs
on Earthna ziemi
on the outskirtsna obrzeżach
on pagena stronie
on the pavementna chodniku
on the radiow radio
on TVw telewizji
on my birthdayna moje urodziny
on timepunktualnie
on the rightpo prawej
on the leftpo lewej
on the way topo drodze do
on the phoneprzez telefon
be on strikestrajkować
go on strikerozpocząć strajk
be on dietbyć na diecie
go on dietprzejść na dietę
be on firepalić się
on the wholegeneralnie
on purposecelowo
on footna piechotę
on condition thatpod warunkiem, że
on behalf ofw imieniu
on the one hand...on the other handz jednej strony...z drugiej strony
on account ofz powodu
on averageprzeciętnie
on businessw interesach
on the contraryprzeciwnie
on demandna żądanie
on dutyna służbie
on the floorna piętrze
on holidayna wakacjach
on the Internetw internacie
on one's kneesna kolanach
on second thoughtspo namyśle
on one's ownsamodzielny, samodzielnie
be on sick-leavebyć na L4, iść na L4