wordki.pl - nauka słówek
Kartkówka
autor: LenaOzi
Be/was/wereBeen/być
Become/becameBecome/stawać się
Begin/beganBegun/zaczynać
Break/brokeBroken/psuć
Bring/broughtBrought/przynosić
BuildBuilt/budować
Buy/boughtBought/kupować
Choose/choseChose/wybierać
Do/didDone/robić
Drink/drankDrunk/pić
Drive/droveDriven/prowadzić
Eat/ateEaten/jeść
Feed/fedFed/karmić
Find/foundFound/znaleźć
Fly/flewFlown/latać
Forget/forgotForgotten/zapominać
Gry/gotGot/dostać
Go/wentGone/iść
Hang out/hung outHung out/spędzać czas wolny
Have/hadHad/mieć
Learn/learntLearnt/uczyć się
Leave/leftLeft/opuszczać