wordki.pl - nauka słówek
Unit 1 RF
autorzy: Demolka, ...
DelightedZachwycony
ElatedWniebowzięty (excited)
ThrilledPodekscytowany, zachwycony
OverjoyedNiezmiernie uradowany
TearfulPełen łez
WeepyPłaczliwy
ApprehensiveLękliwy
On edge"Na krawędzi" zdenerwowany
TenseNapięty
an overnight successszybki sukces
have a burning ambitionogromny zapał
increase/improve motivationzwiększyć motywację(2x)
meet with complete failure (my attempts to learn ... met with...)doświadczyć porażki (np. nieudane próby)
fulfil/realize amibitionrealizować amibicje(2x)
achieve successosiągnąć sukces
enjoy successcieszyć się sukcesem
face FORMIDABLE challenge ofstać w obliczu OGROMNEGO wyzwania
formidablepotężny, ogromny
take up the challengepodjąć wyzwanie
rise to the challengesprostać wyzwaniu
he rose to the challengesprostał wyzwaniu
end/result in failurekończyć się niepowodzeniem(2x)
lack of motivationbrak motywacji
daunting challengezniechęcające/onieśmielające wyzwanie
lifelong ambitionżyciowa ambicja
continued failureciągłe/nieprzerwane porażki
dismal failurefatalna porażka
resounding successoszałamiający/spektakularny/głośny sukces
bidoferowana cena
highest bidderosoba oferująca najwyższą stawkę
cropuprawa, zbiory, plony
crop failurenieurodzaj
drought /draut/susza
draught /draft/przeciąg
faminegłód, klęska głodu
nomineekandydat nominowany, nominant
I'm gutted (=disappointed)jestem ROZCZAROWANY, zniesmaczony
gig (=performance)występ
backfireodnosić odwrotny skutek
latest publicationostatnia publikacja
light REfreshMENTSlekkie przekąski
express (their) disapprovalwyrazić (ich) nieprzychylność
in her eagerness to...w jej zapale do...
eagerzapał/ochota/pragnienie
reliancezaufanie/poleganie
pale into inSignificanceSTRACIĆ na znaczeniu/wartości
paleblady
significantznaczący
simplicityprostota
swearprzysięgać
secrecydyskretność/tajność
be sworn to secrecybyć zobowiązanym do zachowania sekretu
the cost of membershipkoszt członkostwa
breakagestłuczenie
pay for any breakagespłacić za każde stłuczenie
there is every likelihood thatjest wielce prawdopodobne
value (his) independencecenić (jego) niezależność
experience a certain amount of anxietydoznać "pewnego rodzaju" niepokoju/obawy/lęku
notorietyzła sława
notorious theftzłodziej cieszący się złą sławą
rehearsepowtarzać na próbie (teatr)
rehearsalpróba teatralna
efficientskuteczny, wydajny
efficiencywydajność
absencenieobecność
varietyróżnorodność
shortagebrak, niedobór
intimacyprywatność
originalityoryginalność, unikalność
persistentwytrwały
persistencewytrwałość
sobertrzeźwy
soberitytrzeźwość
closurezamknięcie
proposaloświadczyny
vacantpusty (posada, stanowisko)
vacancywolne stanowisko, posada
commitmentzobowiązanie
familiaritydobra znajomość (czegoś)/ obeznanie
evidencedowód
carelessnessnieuwaga, niedbalstwo
exam performancewyniki/osiągi egzaminu
in recognition of (his effort/achievements)w UZNANIU ZA
learning difficultytrudności w uczeniu
compound the feeling of failurepogłębiać/potęgować uczucie porażki
rely on my own judgementpolegać na swojej ocenie
be condemned forbyć potępionym za
strong possibilityduża możliwość
remote possibiltyniewielkie prawdopodobieństwo
slightest chancenajmniejsza szansa
stand a chancemieć szansę
far-flung regionsodległe tereny
innatewrodzone
urgechęć/popęd
crevasseszczelina
(less) bulky(mniej) masywny/pokaźnych rozmiarów
reverentialpełny szacunku
haughtinesspycha, wyniosłość
haughtybutny, dumny, wyniosły
scale the peak of the mountainzdobyć szczyt góry
gimmicksztuczka, chwyt reklamowy
albeit (although)chociaż, aczkolwiek (1.5x)
unDIMINISHednieumniejszony, niesłabnący
raise fundszebrać fundusze
be doomed to failureskazany na niepowodzenie
purse on ambitiondążyć do / realizować ambicje
overlookprzeoczyć / pominąć