wordki.pl - nauka słówek
crime
autor: kropaa
announce the verdictogłosić wyrok
arrestaresztować
arsonpodpalić
attackzaatakować
be innocentbyć niewinnym
burglarykradzież z włamaniem
carry outprzeprowadzić
carry out an armed robberydokonać rozboju z bronią w ręku
carry out an arson attackpodpalać
carry out a muggingdopuścić się napaści rabunkowej
commitpopełnić
commit a traffic offencepopełnić wykroczenie drogowe
commit a violent assaultdopuścić się brutalnej napaści
commit frauddopuścić się oszustwa
crimeprzestępstwo
crime preventionzapobieganie przestępczości
criminalprzestępca
cybercrimecyberprzestępczość
defenceobrona
demand a ransomdomagać się okupu
deliberationnamysł
firearmsbroń palna
forge documentspodrabiać dokumenty
freedomwolność
get a finedostać mandat/karę grzywny
go on trialmieć proces
hand over money to sbwręczyć komuć pieniądze
hijack a planeporwać/uprowadzić samochód
hostagezakładnik
take a hostagewziąć zakładnika
increasewzrost
judgesędzia/sędzina
juryława przysięgłych
life imprisonmentkara dożywotniego pozbawienia wolności
manslaughternieumyślne spowodowanie śmierci
money launderingpranie brudnych pieniędzy
murdermorderstwo
first degree murdermorderstwo pierwszego stopnia
organised gangzorganizowana grupa przestępsza
park illegallyparkować w niedozwolonym miejscu
passer-byprzypadkowy świadek
penaltykara,grzywna
pickpocketkieszonkowiec
plead guiltyprzyznać się do winy
police officerpolicjantka
prisonwięzienie
propertywłasność,mienie,nieruchomość
prosecutorprokurator
punishmentukaranie,kara
the punichment fits the crimekara odpowiednia do winy
releasewypuścić
release from prisonwypuścić z więzienia
release on bailwypuścić za kaucją
report an incidentzgłaszać zajście
rob a banknapadać na bank
robberynapad
run an internet scamprowadzić oszustwa internetowe
safetybezpieczeństwo
searchrewidować,przeszukiwać
sentenceskazywać
sentence to (two years) in prisonskazywać na (dwa lata) więzienia
sexual harassmentnapastowanie seksualne
shopliftingkradzież towarów ze sklepu
smuggleprzemycać, szmuglować
snatchwyrywać
steal/stolenkraść/kradziony
takebrać,przyjmować
take a bribeprzyjmować łapówkę
take a courtpodać do sądu
theftkradzież
car theftkradzież samochodu
thiefzłodziej
traffic in drugshandlować narkotykami
traumatrauma,uraz
trespassingwtargnięcie
valuableskosztowności
verdictwyrok
victimofiara
violenceprzemoc
wigperuka
witnessbyć świadkiem
witness a crimebyć świadkiem przestępstwa
call a witnesswezwać świadka