wordki.pl - nauka słówek
social work
autor: kropaa
adapt (homes)przystosowywać (domy)
alleviate human sufferinguśmierzyć ból
amount to(suma) wynosić
be usefulbyć użytecznym
care homedom opieki
charityorganizacja charytatywna
raise money for charityzbierać pieniądze na cele dobroczynne
charity workerpracownik organizacji charytatywnej
clipboardrodzaj twardej podkładki ze spinaxzem u góry do przytrzymywania kartek
communityspołeczność
contributionwkład,udział
donate moneydawać datek
the elderlyosoby w podeszłym wieku
foundationfundacja
fund-raisinggromadzenie funduszy
get sponsorshippozyskiwać sponsora
give sth back to the communityoddać coś społeczności
good causeszczytny cel
health careopieka zdrowotna
(the) homelessbezdomni
humanitarian valueswartości humanitarne
lack of supportbrak wsparcia
live independentlyżyć samodzielnie
lonelysamotny
missionmisja
night shelterdom noclegowy
provisionświadczenie
public moneyśrodki publiczne
raisepodnosić,zbierać
raise awarenesspodnosić świadomość
runawayzbieg,uciekinier
schemeplan,program
signaturepodpis
socialspołeczny
social injusticeniesprawiedliwość społeczna
social reformreforma społeczna
societyspołeczeństwo
rejected by societyodrzucony przez społeczeństwo
uncaring societynieczułe społeczeństwo
statepaństwo
rely on the stateliczyć na pomoc państwa
underprivileged childrendzieci żyjące w złych warunkach
unemployment benefitzasiłek dla bezrobotnych
volunteerwolontariusz
volunteer to do sthpodjąć się dobrowolnie zrobienia czegoś
volunteeringwolontariat