wordki.pl - nauka słówek
pytania rozdział 2
autor: Maja123
Who is he?Kim on jest?
Who is she?Kim ona jest?
He is a football player.On jest piłkarzem.
She is an actress.Ona jest aktorką.