wordki.pl - nauka słówek
mploy
autor: spikeer
praca fizycznaphysical job
wydajnośćcapacity, capability, productivity
część, składnikcomponent
zapas/ remamentinventory
magazynmagazine, warehouse
aktywaassets
produkcja, wydajnośćoutput
sprzętfacilities
zamówienieorder
deliverydostawa
profitable productszyskowne produkty
failureawaria
linia produkcyjnaproduction line
series productionprodukcja seryjna
continuous productionprodukcja ciągła
industrial productionprodukcja przemysłowa
assembly linelinia montażowa
production linelinia produkcyjna
składnikiingredients
raw materialsurowiec
maintenanceutrzymanie
zdolność produkcyjnaproduction capacity
przemysłindustry
pracownikworker
maszynamachine
heavy industryprzemysł ciężki
produkcja przemysłowa 2manufacturing output
stockasortyment, zapas
fabrykafactory
dostawcasupplier
safety measuresśrodki bezpieczeństwa
textile industryprzemysł tekstylny
cykl produkcyjnyproduction cycle
production constraintsograniczenia produkcyjne
steelstal
koszty pracylabour cost
conveyor belttaśmociąg
cegłabrick
hammermłotek
kamizelka odblaskowahigh-visibility vest
gaśnicafire extinguisher
wózek widłowyforklift truck
paletapallet
wyjście ewakuacyjnefire escape, fire exit