wordki.pl - nauka słówek
mploy sentences
autor: spikeer
I’m very attentive to detailsJestem bardzo oddany szczegółom
I’m good at resolving problem situationsJestem dobry w rozwiązywaniu sytuacji problemowych
I have effective communication skills in English – both verbally and in writing.Posiadam umiejętność komunikacji w języku angielskim - w mowie i piśmie.
I’m self-motivatedJestem zmotywowany