wordki.pl - nauka słówek
zaimki wskazujące
autor: Maja123
thisliczba pojendyńcza jest bliżej
theseliczba mnoga bliżej
thatliczba pojendyńcza jest dalej
thoseliczba mnoga dalej