wordki.pl - nauka słówek
C Work 3
current positionobecne stanowisko
deadlinenieprzekraczalny termin
flexible working hourselastyczny czas pracy
fringe benefitsdodatkowe korzyści
go on strikezastrajkować
hard to come bytrudny do zdobycia
job burnoutwypalenie zawodowe
job referencereferencje
make a livingzarobić na życie
maternity leaveurlop macierzyński
overtimenadgodziny
previous experiencedotychczasowe doświadczenie
sick payzasiłek chorobowy
stuck behind a deskprzykuty do biurka
take the day offwziąć dzień wolny
team spiritduch zespołu
work shiftspracować na zmiany
dolezasiłek dla bezrobotnych
pensionemerytura
give sb the sackzwolnić kogoś z pracy (sack)
lay sb offzwolnić kogoś z pracy (off)
make sb redundantzwolnić kogoś w związku z redukcją etatów
resignzrezygnować ze stanowiska
retireprzejść na emeryturę
go through a difficult timeprzechodzić przez trudny okres
hand in your noticezłożyć wypowiedzenie
live onżyć z
put across the importancezakomunikować znaczenie
take out a loanwziąć pożyczkę
work off stressrozładować stress