wordki.pl - nauka słówek
TUL
autor: daka156713
accomplishosiągnądć, wykonać, zakończyć pomyślnie, wypełnić
achievement (in)osiągnięcie, dokonanie
(get) acquainted withbyć zaznajomionym, obeznanym z czymś
associate professorprofesor nadzwyczajny
awardprzyznawać
BA (Bachelor of Arts)licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
BSc (Bachelor of Science)licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
carry out (research)przeprowadzić (badania)
contribution (to sth)udział (w czymś)
DeanDziekan
Dean's OfficeDziekanat
degreestopień naukowy
departmentwydział, katedra
entitle (sb to do sth)upoważnić (kogoś do zrobienia czegoś)
equipped withwyposażony w
Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control EngineeringWydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
fielddziedzina
graduate(VERB – from) skończyć (uczelnię, szkołę); (NOUN – of) absolwent
indispensableniezbędny, niezastąpiony
knowledge (of)wiedza
MA (Master of Arts)magister nauk humanistycznych
MSc (Master of Science)magister nauk ścisłych, magister inżynier
outstandingwybitny, wyróżniający się
particularlyszczególnie, w szczególności
profoundgłęboki, gruntowny
RectorRektor
research(PL)badania naukowe (e.g. research on cancer), (SING) badanie (e.g. market research)
specialize inspecjalizowad się w
sufficientdostateczny, wystarczający
take pride (in sth)byd dumnym (z czegoś)