wordki.pl - nauka słówek
IRREGULAR VERBS part 10
autor: DorotaP
takebrać
take-took-takenodmiana czasownika "brać"
teachuczyć (kogoś)
teach-taught-taughtodmiana czasownika "uczyć (kogoś)"
tearrozdzierać (np. papier)
tear-tore-tornodmiana czasownika "rozdzierać (np. papier)"
tellpowiedzieć (komuś)
tell-told-toldodmiana czasownika "powiedzieć (komuś)"
thinkmyśleć, sądzić
think-thought-thoughtodmiana czasownika "myśleć, sądzić"
throwrzucać
throw-threw-thrownodmiana czasownika "rzucać"
understandrozumieć
understand-understood-understoododmiana czasownika "rozumieć"
wakebudzić
wake-woke-wokenodmiana czasownika "budzić"
wearnosić (na sobie np. ubrania)
wear-wore-wornodmiana czasownika "nosić (na sobie np. ubrania)"
winwygrywać
win-won-wonodmiana czasownika "wygrywać"
writepisać
write-wrote-writtenodmiana czasownika "pisać"