wordki.pl - nauka słówek
Szkoła
apprenticeship/trainingstaż/praktyka zawodowa
attenduczęszczać
junior/lower secondary schoolgimnazjum
kindergarten/nursery schoolprzedszkole
obligatory/compulsoryobowiązkowy
optionaldo wyboru
pre-schoolzerówka
private/public schoolszkoła prywatna
scholarshipstypendium
school-leaving examegzamin na koniec roku
secondary/middle/high schoolszkoła ponadgimnazjalna
state schoolszkoła państwowa
take a gap yearzrobić sobie rok przerwy
bachelor of artslicencjat humanista
coursestudia
distance learninguczenie na odległość
evening classstudia wieczorowe
full-time coursestudia dzienne
graduateukończyć studia/absolwent
hazingotrzęsiny
lecturerwykładowca
master of artsmagister humanista
master of business administrationmagister zarządzania
medical schoolakademia medyczna
master of sciencemagister nauk ścisłych
artplastyka
business studiesprzedsiębiorczość
chemistrychemia
difficult to handletrudne do nauki
information and communication technologyinformatyka
physical educationWF
physicsfizyka
religious studiesreligioznawstwo
scienceprzyroda
autumn termsemestr jesienny
ban on mobile phoneszakaz używania telefonów
competitionkonkurs
mock examegzamin próbny
dress codeobowiązujący strój
next yearnastępna klasa
pop quizkartkówka
parents' evenings/meetingszebrania z rodzicami
registerdziennik lekcyjny
school report for parentswykaz ocen dla rodziców
school rulesregulamin szkoły
school trip/outingwycieczka szkolna
timetableplan lekcji
wear a school uniformnosić mundurek
wear an identity cardnosić identyfikator
willingly participate inchętnie brać udział w
winter breakprzerwa zimowa
adddodawać
subtractodejmować
multiplymnożyć
dividedzielić
cheat inściągać
classmatekolega z klasy
schoolmatekolega ze szkoły
do one's bestbardzo się starac
do well at schooldobrze sobie radzić w szkole
do badly at schoolźle sobie radzić w szkole
dyslexicdyslektyk
focus onskupiać się na
get marks/gradesdostawać stopnie
gifted/talentedutalentowany
groupsimtworzenie grup
learn by heartuczyć sie na pamięć
make progresszrobić postęp
passzdać
failoblać
revise forpowtarzać do
ring a bellbrzmieć znajomo
school leaverabsolwent
skip classes/play truantwagarować
student councilsamorząd uczniowski
study/cram/swotuczyć się
take/sitpisać
use formulasstosować wzory
demandingwymagający
educatekształcić
examineodpytywać
examineregzaminator
form teacherwychowawca
give homeworkzadawać prace domowa
give testsrobić sprwadziany
head teacherdyrektor
make testsprzygotowywać klasówki
do testsrobić sprawdziany
check testssprawdzać sprawdziany
mark in red inkzaznaczać poprawki na czerwono
take the registersprawdzać obecność
teaching staffgrono pedagogiczne
tutorkorepetytorka
boardtablica
canteen/cafeteriastołówka/bufet
chalkkreda
changing roomprzebieralnia
cloakroomszatnia
corridorkorytarz
gymsala gimnastyczna
lockerszafka
nurse's officegabinet pielęgniarki
sponge/wipergąbka
sports fieldboisko
staff roompokój nauczycielski
clubklub
dancing classeslekcje tańca
develop interestsrozwijać zainteresowania
e-learningnauka przez internet
explore new horizonsposzerzać horyzonty
get skillszdobyć umiejętności
improve skillsdoskolanić umięjętności
joindołączyć
meet the requirementsspełniać wymagania
online coursekurs stacjonarny
preparing for a school playprzygotowania do szkolnego przedstawienia
sign up for/enrol onzapisać się
in-class coursekurs stacjonarny