wordki.pl - nauka słówek
phrasal
autor: Hcklbrr
break downzepsuć
come down withzachorować
fall out withpokłócić się
go in forzaangażować się
put offprzełożyć
stand in forzastąpić
take upzaczynać
look upwyszukać
put uppodnieść
stand outwyróżniać się
turn downodrzucić
call offodwołać
cut down onograniczyć
get away withuniknąć kary
put up withtolerować coś
stand up forwstawić się za kimś
turn uppojawić się
cut outbyć stworzonym do czegoś
keep up withdotrzymywać kroku
make outrozróżnić
catch up withnadgonić
get overprzezwyciężyć
take inzwężyć
come acrossznaleźć coś przez przypadek
fall forzakochać się
set offwyruszyć
take offściągnąć