wordki.pl - nauka słówek
Vocabulary Word List - Szkoła cz.2
autor: Operator
absencenieobecność
attendanceobecność
breakprzerwa
bullyuczeń prześladujący, zastraszający innych uczniów
classlekcja, klasa, rodzaj
clubkółko zainteresowań
competitionolimpiada przedmiotowa,konkurencja, zawody, rywalizacja, zawodnictwo, konkurs
compulsoryobowiązkowy, przymusowy
curriculumprogram nauczania
deadlinetermin wykonania pracy
extracurricular activitieszajęcia pozaszkolne
gradestopień, ocena, klasa, sort
markstopień, ocena, ślad, piętno
grantstypendium, darowizna
scholarshipstypendium
holidaywakacje,wczasy, ferie, urlop, dzień wolny, święto
learning difficultiestrudność w nauce
lessonlekcja, nauczka
lunch breakprzerwa na lunch, przerwa obiadowa
newcomernowy uczeń, nowicjusz, przybysz, nowy członek, nowo przybyły
optionalnieobowiązkowy, opcjonalny, dowolny
school certificateświadectwo szkolne
school feeczesne
school tripwycieczka szkolna
set bookslektury szkolne
sports clubSKS (Szkolny Klub Sportowy), klub sportowy
staff meetingrada pedagogiczna
strict rulessurowe zasady
termsemestr
timetableplan lekcji
tutorialzajęcia w niewielkiej grupie (na uniwersytecie), samouczek, korepetycje
written workpraca pisemna
attenduczęszcząć
collaboratewspółpracować
chatterpaplać, trajkotować, gawędzić, wygadywać
learnuczyć się
setzadawać
attend a courseuczęszczać na kurs
attend classesuczęszczać na zajęcia
attend schooluczęszczać do szkoły
discuss set booksomawiać lektury
copy homeworkprzepisywać od kogoś pracę domową
do a courserobić kursy
do a projectrobić projekty
do a taskwykonywać zadanie
do an exerciserobić ćwiczenia
do an experimentprzeprowadzać eksperymenty
do homeworkodrabiać pracę domową
do one's bestbardzo się starać
do welldobrze sobie radzić
expel somebody from schoolwydalić kogoś ze szkoły
go to schoolchodzić do szkoły
hand in homeworkoddawać pracę domową
have a breakzrobić sobie przerwę, mieć przerwę
learn a new skillnabyć nową umiejętność
make a good impressionzrobić dobre wrażenie
make a presentationzrobić prezentację
make mistakesrobić błędy
make notesrobić notatki
make progressrobić postępy
memorisenauczyć się na pamięć, wkuć, uczyć się na pamięć, zapamiętać, zapamiętywać
learn by heartuczyć się na pamięć
miss lessonsopuszczać lekcje
participateuczestniczyć, brać udział, brać udział w lekcji
take part in a lessonbrać udział w lekcji
pay attention in classuważać na lekcji
read mapsczytać mapy
set an essayzadawać wypracowanie
set homeworkzadawać pracę domową
skip classesopuszczać zajęcia, chodzić na wagary, wagarować (s)
play truantchodzić na wagary, pójść na wagary, wagarować
solve a problemrozwiązywać zadanie, rozwiązywać zadanie matematyczne
study harduczyć się pilnie
study sourcesstudiować teksty źródłowe
take the registersprawdzać listę obecności
turn up latespóźniać się
be latespóźniać się, opóźnić się, opóźniać się
wipe the boardścierać tablicę
work in groupspracować w grupach
write an essaypisać wypracowanie
academic resultswyniki w nauce
academic standardspoziom nauczania
exam paperarkusz egzaminacyjny
past exam paperarkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
exam resultswyniki egzaminu
examegzamin (sł. krótsze)
examinationegzamin
get a place at a universitydostać się na uniwersytet
school-leaving examegzamin końcowy, egzamin na zakończenie szkoły
university entrance examegzamin wstępny na uczelnie
cheat in an examściągać na egzaminie
do/sit/take an examprzystępować do egzaminu
do well in an examdobrze sobie poradzić na egzaminie
fail an examoblać egzamin
get/score 56 marks in a testdostać 56 punktów z test
grade/mark a testsprawdzać test
grade/mark homeworksprawdzać pracę domową
pass an examzdać egzamin
prepare for an examprzygotować się do egzaminu
retake an examponownie przystępować do egzaminu
revise for an exampowtarzać do egzaminu
study for an examuczyć się do egzaminu
Bachelor of Artslicencjat (nauki humanistyczne)
Bachelor of Sciencelicencjat (nauki ścisłe)
graduateabsolwent
Master of Artsmagister (nauki humanistyczne)
Master of Sciencemagister (nauki ścisłe)
Doctor of Philosophydoktor (nauki humanistyczne i ścisłe)
get into universitydostać się na uczelnie
graduate from universityskończyć uniwersytet
receive/obtain/get a certificateotrzymać świadectwo
receive/obtain/get a degreeuzyskać stopień naukowy
receive/obtain/get a diplomaotrzymać dyplom