wordki.pl - nauka słówek
vocabulary bank - shop&services part 2
autor: kropaa
assistancepomoc
ATMbankomat
bank representativeprzedstawiciel banku
cash machinebankomat
cash withdrawalpodjęcie gotówki
cashierkasjer
debit cardkarta debetowa
foreign currencyobca waluta
insurance premiumskładka ubezpieczeniowa
interest ratestopa procentowa
keypadklawiatura
loanpożyczka
personal informationinformacje osobiste
PIN numbernumer PIN
savingsoszczędności
student accountrachunek studencki
transactiontransakcja
traveller's chequesczeki podróżnicze
apply for a credit cardstarać się o kartę kredytową
cash a chequezrealizować czek
clear (your) debtspłacić (swój) dług
make a purchasezakupić
open an accountotworzyć konto
pay in cashzapłacić gotówką
shop onlinekupować przez internet
write a chequewypisać/wystawić czek
deposit (money into account)złożyć (pieniądze na koncie)
exchange (dollars into euros)wymienić (dolary na euro)
manage (your finances)zarządzać (swoimi finansami)
pay (bills)płacić (rachunki)
transfer (money between accounts)przelać (pieniądze z konta na konto)
withdraw (money)podjąć (pieniądze)
carry out (a transaction)dokonać (transakcji)
give out (your PIN number)podać (swój numer PIN)
key in (PIN number)wprowadzić (numer PIN)
pay off (debt)spłacić (dług)
set up (monthly payment)ustanowić (miesięczne spłaty)
take out (a loan)wziąć (pożyczkę)