wordki.pl - nauka słówek
Unit 6
autor: pawelllaz
act responsiblydziałać w sposób odpowiedzialny
affiliatedprzyłączać
briberyprzekupstwo
by-productprodukt uboczny
cheerdopingować
claimroszczenie / twierdzenie / żądanie
combatwalka
comply with regulationsprzestrzegać przepisów
contributorwspółpracownik
corrodedskorodowane
corruptionkorupcja / zepsucie
counteractprzeciwdziałać
credibilitywiarygodność
deceptionoszustwo
discreetdyskretny / ostrożny
discriminationdyskryminacja
donate timeczas poświęcony pomocy innym (np organizacji charytatywnej)
dyebarwnik / farbować
ethicsetyka
ethosetos
exoticegzotyczny
exploitwykorzystać
fairmessuczciwość
featurececha
generosityhojność
greedchciwość
initiativeinicjatywa
itineraryplan podróży
livelihoodutrzymanie
methanemetan
organicorganiczny
paddingwiosłowanie (stojąc?)
pesticidepestycydy
povertyubóstwo
prejudiceuprzedzenie
pretendsymulować / udawać
rarerzadko
reduce the impactzmniejszyć wpływ / siłe
reforestationzalesianie
responsibilityodpowiedzialność
samplepróbować
share a strong commitmentzaangażować się w coś ważnego
sourceźródło
spontaneousspontaniczny
stay true to principlesbyć wiernym zasadom
take an active part inbrać udział
turtleżółw
valueswartości