wordki.pl - nauka słówek
vocabulary bank - culture part 1
autor: kropaa
concertkoncert
hit singleprzebój, hit
lead singergłówny wokalista
live (music)(muzyka) na żywo
music industryprzemysł muzyczny
musical scoreścieżka muzyczna
notationnuty
opera houseopera
rave reviewsentuzjastyczne recenzje
recording studiostudio nagrań
sound systemsystem dźwiękowy
compose (music)komponować (muzykę)
be sold out (concert)wyprzedać bilety (na koncert)
alliterationaliteracja
best-selling (author)(o autorze) najlepiej sprzedający się
book signingpodpisywanie książek
collections (poetry)zbiory (wierszy)
contemporarywspółczesny
establishedznany, o ustalonej pozycji
extracts (poems)fragmenty (wierszy)
hyperbolehiperbola
independentniezależny
ironyironia
metaphormetafora
paperback (book)(książka) w miękkiej oprawie
rhymerym
simileporównanie
publish (a book)wydać, opublikować (książkę)
sellsprzedać
span (a time period)obejmować (okres)
top (a list)znajdować się na szczycie (listy)
be singled outzostać wyróżnionym/wybranym
art housedom sztuki
dress rehearsalpróba generalna
lead actorgłówny actor
listingsrepertuar
multiplex (cinema)(kino) multipleksowe
opening (line)pierwsza (linijka tekstu)
opening (night)premiera
seated audiencepubliczność,widownia
theatre companyteatr
title rolerola tytułowa
up-and-coming (actor)obiecujący (aktor)