wordki.pl - nauka słówek
Egzamin - cz. 1 kontynuacja
autor: Ewelina
‘the water breaks’pękł pęcherz
benign bladder infectionlekka infekcja pęcherza
blood loss after deliveryutrata krwi podczas porodu
bloody mucous dischargekrwawa- śluzowa wydzielina
blurred visionzaburzone widzenie
breaking of the amniotic sacpęknięcie worka owodniowego
breech deliveryporód pośladkowy
cessation of foetal movementustanie ruchów płodu
C-sectioncięcie cesarskie
delivery is overdueporód sie przedłuża
eclampsiarzucawka
ectopic pregnancyciąza pozamaciczna
ED – emergency departmentizba przyjęć
emergency deliverynagły poród
excessive bleedingnadmierne krwawienie
foetal growth restriction /IUGR = intrauterine growth restrictionwewnątrzmaciczne zahamowanie płodu
gestational hypertensionnadciśnienie ciązowe
haemorrhagic shockwstrząst krwotoczny
hyperemesis gravidarum (HG)wymioty cięzarnej
LOC – loss of consciousnessutrata przytomności
markedly elevated blood pressurewyraźnie podwyższone ciśnienie krwi
massive obstetric haemorrhagekrwotok poporodowy
miscarriageporornienie
oedemaobrzęk
pallorbladość
persistent nauseauporczywe nudności
placental abruptionodklejenie łożyska
post-abortion sepsissepsa połogowa
postpartum haemorrhage (PPH) / postpartum bleedingkrwotok poporodowy
preeclampsiastan przedrzucawkowy
preterm birthprzedwczesny poród
profuse bleedingobfite krwawienie
purulent dischargeropna wydzielina
severe nauseacięzkie mdłości
spontaneous rupture of membranesspontaniczne pęknięcie błon
uterine tendernessbolesność dotykowa macicy
visual disturbanceszaburzenia widzenia
adhesive tapeprzylepiec, plaster
administer life-saving proceduresudzielić ratujących życie procedur
admit a patient to hospitalprzyjąc pacjenta do spzitala
AED (automated external defibrillator)automatyczny defibrylator zewnętrzny
agonizing painnieznośny ból
alcohol intakeilość spożytego alkoholu
anaesthetistznieczujający
apply antibiotic ointmentnałożyć maść z antybiotykiem
apply splints to limbszałożyć szyny na kończyny
be admitted with possible … (e.g. concussion)być przyjętym z prawdopodobnym
be under the influence of drugs/alcoholbyć pod wpływem ...
blanketkoc
blisterbąbel, odcisk, pęcherz
blood donordawca krwi
burning painpalący ból
cardiologistkardiolog
cardiovascular problems developrozwijajacy się problem sercowo-naczyniowy
Central Sterile Supply Department (C.S.S.D.)centralna sterylizatornia
centrifugewirówka
check for signs of circulationsprawdzać oznaki krażenia
cholecystectomywycięcie pęcherzyka żółciowego
concussionwstrząśnieni mózgu
constant painciągły ból
consultantlekarz specjalista
contractionsskurcze porodowe
cope with the painradzić sobie z bólem
CPR (cardiopulmonary resuscitation)resuscytacja krążeniowo-oddechowa
cramping painkurczowy ból
crushing painmiażdzący ból
CT = computer tomograpnytomografia komputerowa
cubicleczęść sali oddzielona parawanem
culture bacterial strainshodować szczepy bakterii
dayroomświetlica, wspólny pokój dzienny (w szpitalu)
dermatologistdermatolog
diarrhoeabiegunka
dispensaryapteka szpitalna
disposable glovesrękawiczki jednorazowe
disposable syringestrzykawka jednorazowa
dispose of wastepozbyć się odpadów
DOB (date of birth)data urodzenia
dress woundszaopatrywać ranę
dull achetępy ból
ease/alleviate painzłagodzić ból
ENT Wardotolaryngologia
epiduralznieczuenie zewnatrzoponowe
excruciating painból nie do zniesienia
expectant mumkobieta spodziewająca sie dziecka
eye cataractzaćma
food trolleywózek z jedzeniem
foreign bodyciało obce
frequent painczęsty ból
geriatriciangeriatra
give sb mouth-to-mouthwykonać sztuczne odychanie met. usta-usta
gnawing paingryzący ból
GP (general practitioner)lekarz ogólny
gripping painściskający ból
Gynaecological Wardoddział ginekologii
gynaecologistginekolog
have a cardiac arrestmieć zawał serca
have a strokemieć udar
have gas and airużywać gazu rozwesalającego
hospital admissionprzyjęcie do szpitala
hypodermic needlesigły do wstrzyknięć podskórnych
ICU – intensive care unitoddział intensywnej terapii
immobilize the injured personunieruchomić poszkodowanego
intermittent painsporadyczny ból
lab techniciantechnik, laborant
marital statusstan cywilny
Maternity Unitodzdział położniczy
medical historyhistoria choroby
Medical Wardoddział wewnętrzny
midwifepołożna
moderate painumiarkowany ból
mortuarykostnica
MRI – magnetic resonance imagingrezonans magnetyczny
next of kin – NOKnajbliższy krewny
obstetricianpołożnik
obstetricspołożnictwo
occasional painokazjonalny ból
occupationzawód
operating theatresala operacyjna
Ophthalmic Wardoddział okulistyczny
ophthalmologistokulista
OR – operating roomsala operacyjna
orthopaedicsortopedia
orthopaedistortopeda
otolaryngologistotolarynglog
out-patient departmentprzychonia, ambulatorium
paediatricianpediatra
paediatricspediatria
pain reliefulga w bólu
paramedicratownik medyczny
patient recordhistoria chorób pacjenta
pharmacistfarmaceuta
physiciandoktor
physiotherapistfizjoterapeuta
portersalowy
prioritypacjent, którym trzeba się zająć w pierwszej kolejności