wordki.pl - nauka słówek
11.01
autor: lucy222
obtain (We have obtained what we wanted.)uzyskiwać, otrzymywać (np. pozwolenie)
obtain something from somebodyuzyskać coś od kogoś
fasten sth to sthprzymocować coś do czegoś
fasten onto somethingpoświęcić się czemuś
recklessnieostrożny, nierozważny, niebaczny, lekkomyślny
as a consequence of sthwskutek czegoś, na skutek czegoś
ensure / insurezapewniać, zagwarantować, zabezpieczać, upewniać się
railingbalustrada
distanceodległość, dystans
quarterćwierć, jedna czwarta , kwadrans
divergent (You want somebody to come up with some divergent ways of thinking.)rozbieżny
phenomenalfenomenalny, wyjątkowy, nadzwyczajny
unleashuwalniać, wyzwalać, wywołać, rozpętać, rozpocząć (np. wojnę)
commitment (He made a commitment for her, but never fulfilled it.)poświęcenie, oddanie, zobowiązanie ,
commit (I don't understand why he committed suicide.)popełniać, dopuszczać się, angażować się, związywać się (romantycznie), przeznaczać, poś
agenda (This problem was unfortunately not on our agenda.)agenda (lista problemów do rozwiązania) ,porządek obrad, ukryty cel
visualizewyobrażać sobie, wizualizować
dive inrzucić się do robienia czegoś (np. zadawania pytań)
handle (I don't think I'll handle it alone.)zajmować się, wykonywać, radzić sobie (np. z jakąś sytuacją)