wordki.pl - nauka słówek
Past Perfect Continuous-Past Perfect
autor: ela123456
Past Perfect Continuousprzeszły niedokonany
Past Perfect Continuousjeżeli chcemy wyrazić, że do jakiegoś wydarzenia doszło przed innym wydarzeniem w przeszłości
Past Perfectopisuje czynność, która dokonała się zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła.
Past Perfectwyrazić zamiar, postanowienie, które nie doszło do skutku.
Past PerfectW zdaniach warunkowych III okres warunkowy
Past PerfectNie kupiłaby tego domu, gdyby wiedziała, że jest taki zrujnowany. (ale nie wiedziała i teraz mie
Past Perfectczas przeszły dokonany (można też powiedzieć - zaprzeszły)
Past PerfectIt was the first time (It was the first time I had been to Scotland)
Past Perfectpo "wish" (np. I wish I hadn't sold that car.
Had+podmiot+III forma czasownika+reszta zdaniabudowa pytania Past Perfect
Past Perfectsince - od + określony moment w przeszłości (np. od poniedziału - since Monday);
Past Perfectfor - od + okres czasu (np. przez 2 lata - for two years).