wordki.pl - nauka słówek
2.3E job for life
autor: kakilaki
figure outwyliczać
patternwzór
developrozwijać się
get in touchskontaktować się
guideprzewodnik, prowadzić
causingspowodowanie
feeopłata
one upjeden w górę
maintainingutrzymywanie
work-lifeżycie zawodowe
struggleborykać się
strenghtsiła
praisepochwała
complimentsgratulacje, życzenia
establishustalić, ustanowić
valuablewartościowy
donatpączek
collocationsukład, rozmieszczenie
promotepromować, popierać
improveulepszać
confidencepewność siebie
impressionwrażenie
responseodpowiedź, reakcja