wordki.pl - nauka słówek
Czasowniki Nieregularne cz.1
autorzy: Nikman, ...
be,was / were,beenbyć
beat,beat,beatenbić
buy,bought,boughtkupować
catch,caught,caughtłapać
come,came,comeprzychodzić
do,did,donerobić
eat,ate,eatenjeść
find,found,foundznajdować
get,got,gotdostawać
get up,got up,got upwstawać
tell,told,toldmuwić(coś komuś)
go,went,goneiść
have,had,hadmieć
hear,heard,heardsłyszeć
know,knew,knownwiedzieć
leave,left,leftwychodzić,odjerzdżać
meet,met,metspotykać się,poznawać
make,made,maderobić
read,read,readczytać
ride,rode,riddenjeździć
say,said,saidmówić
see,saw,seenwidzieć