wordki.pl - nauka słówek
B1 1.5
A weak current is setting 90 degrees.Słaby prąd oddziałuje w kierunku 90 stopni.
Dust is in the areaPył występuje w akwenie.
The wind is north 10 beaufort.Wiatr z północy o sile 10 w skali beaforta.
The sea state is expectedo to change.Przewidywana jest zmiana stanu morza.
Visibility is reduced by fog.Widoczność jest zmniejszona przez mgłę.
weather reportprognoza pogody
Atmospheric pressureCiśnienie atmosferyczne
Barometric changeZmiana ciśnienia barometrycznego.
There was a gale warningNadano ostrzeżenie przed wichurą