wordki.pl - nauka słówek
B1 1.6
Standing orders for periodPolecenia kapitańskie na okres
Standing orders for the areaPolecenia kapitańskie dla obszaru
Take notice on changes in the standing orders.Zwróć uwagę na zmiany poleceń kapitańskich.
Sign the standing orders.Podpisz polecenia kapitańskie.
Everything is in order.Wszystko w porządku.
The following was statedStwierdzono co następuje
The following measures were takenPodjęto następujące środki
The following requires attentionNależy zwrócić uwagę na