wordki.pl - nauka słówek
Czasowniki Nieregularne Longman Repetytoria Maturalne
be was/were beenbyć
become became becomestać się
begin began begunzacząć
break broke brokenzłamać
bring brought broughtprzynieść
build built builtbudować
burn burned burnedspalić
buy bought boughtkupować
catch caught caughtzłapać
chose chose chosenwybrać
come came comeprzyjść
cost cost costkosztować
cut cut cutciąć
dig dug dugkopać
do did donezrobić
draw drew drawnrysować
dream dreamed dreamedśnić
drink drank drunkpić
drive drove drivenprowadzić samochód
eat ate eatenjeść
fall fell fallenupaść
feed fed fedkarmić
feel felt feltczuć
fight fought foughtwalczyć
find found foundznaleźć
fly flew flownlecieć
forget forgot forgottenzapomnieć
forgive forgave forgivenwybaczyć
get got gotdostać
give gave givendać
go went goneiść
grow grew grownrosnąć
have had hadmieć
hear heard heardsłyszeć
hide hid hiddenchować
hit hit hituderzyć
hold held heldtrzymać
hurt hurt hurtzranić
keep kept kepttrzymać2
know knew knownwiedzieć
lead led ledprowadzić
learn learned learneduczyć się
leave left leftopuścić
lend lent lentpożyczyć komuś
let let letpozwolić
lie lay lainleżeć
light lit litzapalać
lose lost lostzgubić
make made madezrobić2
mean meant meantznaczyć
meet met metspotkać
pay paid paidpłacić
put put putpołożyć
read read readczytać
ride rode riddenjeździć na
ring rang rungdzwonić
run ran runbiegać
say said saidpowiedzieć
see saw seenzobaczyć
sell sold soldsprzedać
send sent sentwysłać
set set setustawić
shine shone shoneświecić
show showed shownpokazać
shut shut shutzamknąć
sing sang sungśpiewać
sit sat satsiedzieć
sleep slept sleptspać
smell smelled smelledpachnieć
speak spoke spokenmówić
spend spent spentspędzać
spill spilled spilledrozlać
stand stood stoodstać
steal stole stolenukraść
swim swam swumpłynąć
take took takenwziąć
teach taught taughtuczyć
tear tore tornpodrzeć
tell told toldpowiedzieć2
think thought thoughtmyśleć
throw threw thrownrzucać
understand understood understoodrozumieć
wake woke wokenobudzić się
wear wore wornnosić
win won wonwygrać
write wrote writtenpisać