wordki.pl - nauka słówek
Irregural Verbs: A-C
autor: paba
abide abode abiddenznoscić, mieszkać
alight alit alitwysiadać
arise arose arisenzdarzyć się
awake awoke awokenobudzić
be was/were beenbyć
bear bore bornnieść, ponosić, znosić
become became becomestawać się
befall befell befallentrafić się
beget begot begotpocząć
begin began begunzaczynać
behold beheld beheldpatrzeć, spostrzec
bend bent bentzginać
bereave bereft bereftpozbawiać czegoś
beseech besought besoughtbłagać
bestride bestrode bestriddendosiąść
bet bet betzakładać się
betake betook betakenudać się
bid bid bidlicytować
bind bound boundwiązać
bite bit bittengryźć
bleed bled bledkrwawić
blow blew blowndmuchać
break broke brokenłamać, rozbić
breed bred bredhodować
bring brought broughtprzynosić
broadcast broadcast/broadcasted broadcast/broadcastedtransmitować
build bulit builtbudować
burn burnt/burned burnt/burnedpalić się
burst burst busrtpękać
bust bust bustpsuć
buy bought boughtkupować
cast cast castrzucać
catch cought coughtłapać
chide chid chidstrofować
choose chose chosenwybierać
clap clapped clappedklaskać
cleave cleaved/clove cleaved/cloverozłupywać
cling clung clunglgnąć
clothe clad/clothed clad/clothedubierać
come came comeprzychodzić
cost cost costkosztować
creep crept creptpełzać
crow crew crewkrakać
cut cut cutciąć