wordki.pl - nauka słówek
Zażalenie
autor: Lubo
art 18Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, zażalenie stosuje się zgodnie z kpa