wordki.pl - nauka słówek
Zażalenie KPA
autor: Lubo
art 141Na postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi