wordki.pl - nauka słówek
Banking and Money
credit accountrachunek kredytowy
deposit accountlokata terminowa, rachunek oszczędnościowy
joint accountrachunek wspólny
bank balancestan konta
bank chargesprowizja banku
bank statementwyciąg z konta
merchant bankbank handlowy
brokespłukany (potocznie)
bearer chequeczek na okaziciela
credit termswarunki kredytu
depositwpłata
interestodsetki
interest ratestopa procentowa
overdraftdebet
standing orderzlecenie stałe
wad of notesplik banknotów
buckdolar (potocznie)
counterfeitpodrobiony, fałszywy
creditorwierzyciel
debtdług
exchange ratekurw wymiany, kurs walutowy
headsreszka
legal tenderoficjalna waluta
postal orderprzekaz pieniężny
on the housena koszt firmy, na koszt gospodarza
piggy bankskarbonka
prepaidw przedsprzedaży
quidfunt (potocznie)
ransomokup
spendthriftczłowiek rozrzutny
tailsorzeł
money talkspieniądze przemawiają lepiej niż słowa
to be in the blackmieć oszczędności na koncie (potocznie)
to be in the redmieć debet na koncie (potocznie)
to be overdrawnprzekroczyć limit na koncie, zrobić debet
to bouncenie mieć pokrycia (o czeku), odmówić realizacji czeku przez bank
to counterfeit moneyfałszować pieniądze
to draw money outwypłacać pieniądze
to footzapłacić (potocznie)
to foot the cost of sthpokryć koszty czegoś
to launder moneyprać brudne pieniądze
to make a down paymentwpłacić zaliczkę
to make out a chequewypisać czek
to owe sb sthbyć winnym, być dłużnym komuś coś
to pay through the noseprzepłacić (potocznie)
to put asideodkładać pieniądze na coś
to repayspłacić
to settle a billuiszczać, regulować rachunek
to stand sb sthpostawić komuś coś, np. drinka
to take money outwypłacać pieniądze
to take sth for grantedbrać coś za pewnik
to ponder over sthzastanawiać się nad czymś
to trace backsięgać
prior to thiswcześniej, przed tym
hideskóra
barteringhandel wymienny
to rotgnić
commoditytowar
abundantwystępujący obficie
emperorcesarz