wordki.pl - nauka słówek
ang zawodowy tam 13 chyba
autor: Wafel
expirationwygaśnięcie umowy
purposecel
agreeduzgodniony
partnershipspółka osobowa
contributewnosić swój wkład
final provisionspostanowienia
confidentpewny
condfidentialpoufne
parties to the contractstrony kontraktu
provisions of the contractpostanowienia umowy
benefitskorzyści
settlementporozumienie
remain in forcepozostawać w mocy
undertake the cooperationpodjąć współprace
idenfinite (time)(czas) nieokreślony
content of cooperationtreść porozumienia
breach of contractnaruszenie kontraktu
principie of equalityzasada równości
mutual benefitsobopólne korzyści
exclusivewyłączny
shall have the right toma prawo do
disclose confidental infomrationujawnić poufne informacje
advance consentwcześniejsza zgoda
trademarkznak handlowy
sign a contractpodpisać umowe
authorizeupoważnić
full amountpełna suma
lossstrata
rights and obligationsprawa i zobowiązania
confidentialitypoufność
termination of agreementwygaśnięcie umowy
applicable lawobowiązujące prawo
file a switskierować sprawe do sądu
breaching partystrona naruszająca umowe
third party rightsprawo osób trzecich
go into effectwejść w życie
parties to the agreementstrony umowy
obligations of the contractzobowiązania
disputespór
be unenforceableniewykonalny
be invalidnieprawidłowy
terminate the cooperationkończyć współprace
failure to perform the cooperationbrak współpracy
validważny
terminatezakończyć
noticewymówienie
approvalzgoda.pozwolenie
capabilityzdolność,potencjaił
agreementumowa
violatenaruszać
bindingobowiązujący
copyegzemplan
providedostarczać
extendprzedłużyć