wordki.pl - nauka słówek
czasowniki j. Niemiecki
übernachtenprzenocować
umsteigenprzesiadać się
unterbringenzakwaterować
sich verändernzmienić się
verreisenwyjeżdżać
verrührenmieszać
verschickenwysyłać
sich verständigenporozumiewać się
verwendenużywać, stosować
sich vorbereiten aufprzygotowywać się do
vorkommenzdarzyć się
sich vorstellenwyobrażać sobie, przedstawiać sobie
wechselnwymieniać (1)
austauschenwymieniać (2)
zählen zu Dzaliczać się do
zählenliczyć
zahlenpłacić
zuschickenprzysyłać
zusehenprzyglądać się
sich beschäftigen mitzajmować się
besichtigenzwiedzać