wordki.pl - nauka słówek
Unit 12
autor: daka156713
acceptzaakceptować
adaptprzystosować się
affectwpłynąć, oddziaływać
againstprzeciwko
ambivalentambiwalentny
antagonisticantoagonistyczny, wrogi
anxiousniespokojny, zaniepokojony
apathyapatia
apprehensivelękliwy
assureupewnić, zapewnić
bottom-upangażując ludzi, którzy zajmują niższe stanowisko w organizacji lub ich pomysły (?)
bring (sth) inwprowadzić coś (zasada)
committedzaangażowany
concernedzaniepokojony
considerablyznacznie, dużo
count (sth) outwykluczyć coś
criticalkrytyczny
deal withradzić sobie z, zajmować się
distractionrozpraszające
doubtzwątpienie
drop outrezygnować (przed skończeniem czegoś)
empowermentupoważnienie
enthusiasticentuzjastyczny
genuinelyszczerze, rzeczywiście
get rid ofpozbyć się
hostilenieprzyjazny
in favourna korzyść
keenentuzjastyczny (to mniej oczywiste xD)
loose endscoś co nie było jeszcze skończone, rozwikłane
majoritywiększość
modifymodyfikować
natural wastageredukowanie liczby osób zatrudnionych przez firmę ie zastępując ludzi, którzy odeszli z pracy
nervousnerwowy
nominatenominować
opposesprzeciwiać się
optimisticoptymistyczny
outweighprzewaga (ważniejsze)
petty theftdrobna kradzież
positivepozytywny
put (sth) ondostarczyć coś specjalnie (?)
querypytanie
reactreagować
rebelliousbuntowniczy
receptivechętny do wysłuchaia inncyh pomysłów albo sygestii
resentfulurażony
resistopierać się
resistantoporny
rumoredpogłoski
run intonatknąć sie na (problemy)
sabotagesabotaż
scepticalsceptyczny
take (sth) onpodjać się
work outrozwinąć się (pozytywnie)
worriedzmartwiony
crucialkluczowy
try (sth) outwypróbować coś