wordki.pl - nauka słówek
Technical terms
autor: daka156713
drawingrysunek (DWG)
pencil/charcoal drawingrysunek ołówkiem/węglem
a rough drawingszkic
computer-aided designprojektowanie n wspomagane komputerowo (CAD-n)
scaleskala
drawing to scalenarysowany w skali
scale drawingrysunek w skali
set of drawingszestaw rysunków
general arrangement (GA)ogólny rysunek złożeniowy
small-scale(model)pomniejszony, (mapa, plan)w małej skali
large-scale(mapa, model) w dużej skali
actual sizerozmiar rzeczywisty
enlargerpowiększony
schematic drawing=schematicsrysunek schematyczny
elevationwidok, elewacja, rzut pionowy 2D
side/front elevationwidok z boku/z przodu, elewacja boczna/frontowa, rzut boku/frontu
exploded view=exploded diagramrysunek montażowy, rysunek lub widok zespołu rozebranego, rysunek zlożeniowy
oblique projectionrzut skośny/ukośny 3D
two-dimensionaldwuwymiarowy
three-dimensionaltrójwymiarowy
cross-sectionprzekrój poprzeczny
in cross-sectionw przekroju