wordki.pl - nauka słówek
techniczne 3
autor: johny10101
electrical wireprzewód
square millimetresmilimetry kwadratowe
cross-sectional areapowierzchnia przekroju poprzecznego
conductorprzewodnik
insulationizolacja
radiuspromień
cross-sectionprzekrój
high-voltagepower lines
surface areazewnętrzna płaszczyzna
amount of surfacewielkość powierzchni
to allow coolingaby umożliwić chłodzenie
thereforedlatego
sectionprzekrój
cableprzewód
small-sectionprzewód o małym przekroju
large-sectionprzewód o dużym przekroju