wordki.pl - nauka słówek
2019-06-11 lesson 29
autor: ljasinski
on purpose/purposely/deliberatelycelowo, umyślnie .../.../...
equivalentodpowiednik, ekwiwalent
best beforenajlepiej spożyć przed
organiseorganizować
developing countrieskraje rozwijające się
underlinepodkreślać (fizycznie)
stress/emphasize/highlightpodkreślać, uwypuklać .../.../...
engage withshow interest in sth - zaangażować się w
thumb throughskim read a lot of text - przekartkować coś
serve uppresent to the public - serwować, podawać
open upcreate or reveal - otworzyć się, rozpoczynać
come up withthink or suggest sth - wpaść na pomysł
hanker aftercrave for sth, long for sth/sb - bardzo czegoś pragnąć
do sth outdecorate in a certain way - udekorować coś, ozdobić
live up tobe as good as - żyć zgodnie z czymś, spełniać oczekiwania
scarcitythe shortage of sth, lack of sth - brak, niedobór, niedostatek
nonprofitbringing no profits - niedochodowy
regardless of sthin spite of sth, despite sth - pomimo czegoś
venture capitalistinwestor dostarczający kapitału wysokiego ryzyka
angel investora business person who invests his money in some risky business - anioł biznesu