wordki.pl - nauka słówek
techniczne 4
autor: johny10101
weightciężar
massmasa
volumeobjętość
densitygęstość
units of weight/massjednostka wagi/masy
be subjected to gravitypoddany siłom grawitacji
the pull of the earthprzyciąganie ziemskie
weightlessnieważki
cubic metremetr sześcenny
kilogram per cubic metrekilogram na metr sześcienny
per unit of volumena jednostkę objętości
forcesiła
exert onwpływać na
densegęsty
leadołów
expanded polystyrenerozprężony polistyren
lihgtweightlekki
circumferenceobwód
phasefaza
deploymentrozmieszczenie
propelwprawiać w ruch
irrelevantniestosowny
unfoldrozkładać
exposurewystawienie się na