wordki.pl - nauka słówek
Przyimek on 2
autor: Hebe
on the rightpo prawej
on the leftpo lewej
on the way topo drodze do
on the phoneprzez telefon
be on strikestrajkować
go on strikerozpocząć strajk
be on dietbyć na diecie
go on dietprzejść na dietę
be on firepalić się
on the wholegeneralnie
on purposecelowo
on footna piechotę
on condition thatpod warunkiem, że